Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Klíčová aktivita č. 6 - Publicita a propagace

             Publicita a propagace projektu bude zajišťována po celou dobu trvání projektu, vyhodnocovaným obdobím budou vždy čtyřměsíční cykly, které "kopírují" semestrální období výuky. Publicitu projektu budeme zajišťovat jednak směrem "ven", k našim partnerům v oblasti zajišťování odborných praxí, k veřejnosti a pochopitelně i potenciálním zájemcům o studium na naší škole, jednak směrem "dovnitř", tj. ke studentům a zaměstnancům školy, tak aby byli informováni o probíhajících aktivitách projektu a změnách, které v oblasti výuky přinese. Publicita projektu bude probíhat:

- vytvořením a aktualizací samostatných webových stránek projektu, včetně fotogalerie,

- vytvořením a distribucí propagačních letáků školy, které budou potenciální zájemce informovat o projektu a o nabídce školy v rámci odborných praxí

- nástěnkou v prostorách školy, na které budou studenti informovat o svých akcích

- dva přenosné bannery informující o obsahu projektu a práci studentských týmů, které budeme používat při akcích pro veřejnost, kterých se budou studenti zúčastňovat v rámci odborné praxe.

- prostřednictvím tiskových zpráv a publikovaných článků, kde budeme informovat veřejnost o průběhu projektu a aktivitách uskutečněných v rámci odborné praxe studentů

V rámci odborné praxe druhých a třetích ročníků budou propagaci projektu spoluvytvářet i sami studenti zpracováváním reportů ke svým realizovaným akcím.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode