Klíčová aktivita č. 1 - odbornÉ publikace pro výuku

        V rámci této klíčové aktivity dojde ke zpracování tří základních teoretických materiálů pro podporu výuky odborné praxe, které budou tvořit základ pro teoretickou přípravu studentů v jejich práci a budou využívány v dalších projektových aktivitách:

1) Pracovní manuál odborné praxe

        Pracovní manuál budou tvořit samostatné metodické listy a hodnotící formuláře pro akce a aktivity zařazené do předmětu odborná praxe v jednotlivých ročnících. Studenti jej budou používat po celou dobu studia a postupně budou jednotlivé formuláře a metodické listy vyplňovat na základě vlastních zkušeností. Po vyplnění bude součástí výstupního hodnotícího portfolia studenta (europasu) a bude zároveň sloužit jako doklad o praktických zkušenostech pro budoucí zaměstnavatele.

2) Skripta Odborná praxe

        Studijní opora pro předmět Odborná praxe, zaměřená na manažersko organizační témata. Skripta budou určena jak pro pochopení teorie této problematiky, tak i jako opora při zvládání praktických činností. Jednotlivé kapitoly budou zaměřeny na metodiku a didaktiku, manažerské dovednosti, manažerskou ekonomiku, dokumentaristiku a propagační a reklamní činnosti.

3) Technický manuál odborné praxe

        Odborná publikace určená jako vzorový manuál pro organizaci sportovních akcí. Bude obsahovat metodické návody pro vybrané sportovní aktivity (rozměry hřišť, pravidla, kontakty) Využití tohoto materiálu předpokládáme nejen u studentů v rámci výuky, ale také v praxi u sportovních a volnočasových organizací.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode