Projekt inovace praxí na voŠ palestra

Náš projekt je zaměřen na přípravu a realizaci nového systému odborných praxí denního studia studentů VOŠ. Předmět Odborná praxe probíhá od prvního do třetího ročníku studia v návaznosti na ostatní odborné předměty, v každém ročníku s jinou hodinovou dotací a s různými dílčimi cíli. Odborná praxe připravuje studenty po praktické stránce tak, aby po nástupu do zaměstnání měli dostatek kvalitních praktických zkušeností, které jim umožní úspěšnější adaptaci v současných měnících se podmínkách trhu práce. Projektem chceme podpořit i zvýšení motivace a zapojení studentů do přípravy a organizace aktivit v odborné praxi, postupným přechodem ze systému individuálně zajišťovaných souvislých praxí ve třetím ročníku k systému řízené odborné praxe rozvíjející mimo jiné i klíčové manažerské kompetence studentů.

Hlavní cíle projektu

1)Tvorba nových studijních materiálů a studijních podpor pro předmět Odborná praxe - skripta, manuály a e-learningové programy.
2) Vybudování sítě partnerů - poskytovatelů odborné praxe. Úkolem je sjednocení pravidel a podmínek odborné praxe pro studenty i pro poskytovatele a podpora a zkvalitnění teoretických vědomostí a dovedností potřebných pro výkon činností zařazených a sledovaných v odborné praxi.
3) Realizace výuky podle nového modelu Odborných praxí ve dvou na sebe navazujících školních rocích. Ve školním roce 2010/2011 proběhne ověřovací výuka podle nového modelu. Společně s poskytovateli odborné praxe i studenty vyhodnotíme a upravíme připravené studijní materiály. Na základě získaných praktických zkušeností vyhodnotíme i průbehy a obsahy odborných praxí v jednotlivých ročnících. Ve školním roce 2011/2012 pak již bude probíhat výuka plně podle nového modelu.

Pro koho je projekt určen

Cílovou skupinou projektu jsou studenti terciárního stupně vzdělávání, konkrétně Vyšší odborné školy Palestra, studijního oboru management sportu. VOŠ Palestra působí v Praze 9 a většina jejich spolupracujících
organizací v oblasti odborných praxí jsou z území Prahy. V oblasti výstupů projektu budou do projektu zapojeni všichni studenti denního studia, protože musí absolvovat studijní plán v plném rozsahu. Dokumenty a materiály zpracovávané v projektu jim nabídnou v prvním ročníku rozvoj vědomostí, dovedností i samostatnosti při plnění požadovaných aktivit, ve druhém ročníku bude docházet k postupnému narůstání požadavků na manažersko organizační schopnosti a kompetence. Ve třetím ročníku bude u všech studentů růst důraz na
sledování a doplňování právě již zmíněných manažersko organizačních dovedností.

 

Kontakt

ATVS Palestra VOŠ s.r.o.

hedrlin@palestra.cz

Slovačíkova 400/1
Praha 9
19700

286852080

Vyhledávání

Evropský sociální fond

 Praha & EU:Investujeme do vaší budoucnosti

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode