ATVS PAlestra VOŠ

            Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra byla založena v roce 1990, kdy získala akreditaci MŠMT ČR pro pořádání rekvalifikačních kurzů v oborech sportovní masér, cvičitel zdravotní tělesné výchovy, plavání a lyžování, a instruktor fitcentra a obsluhovatel sauny, které jsou široké veřejnosti stále nabízeny. Od roku 1996 je škola na základě akreditace MŠMT ČR zařazena do sítí škol jako Vyšší odborná škola Palestra.

          Na VOŠ Palestra lze studovat obory Management sportu a Pedagogika volného času a vychovatelství, oba jsou realizovány formou tříletého denního a tři a půlletého dálkového studia. Dálková forma studia je určena především zájemcům z praxe, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci nebo vrcholovým sportovcům, kteří z důvodu tréninkového zatížení nemohou navštěvovat denní studium. Všechny typy studia jsou zakončeny absolutoriem a absolventi školy získávají titul DiS -diplomovaný specialista.

            Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro širokou oblast tělovýchovy a sportu. Jeho předností je multidisciplinárnost. Po absolvování školy je absolvent plně odborně připraven organizovat a vést tělovýchovný a sportovní didaktický proces všech věkových skupin zaměřený na udržování příznivé tělesné a duševní kondice pohybovou činností a na prevenci zdravotních oslabení a poruch vznikajících z negativních vlivů současného životního stylu, popřípadě na jejím zlepšování. Studium umožní absolventům získat pracovní uplatnění v různých typech institucí a organizací, jejichž činnost souvisí s tělovýchovou a sportem a náplní volného času.

            Důležitou profesní součástí studia jsou odborné praxe, na kterých se studenti seznamují s problematikou organizování sportovních akcí a učí se je sami připravovat a organizovat. Spolupracujeme s celou řadou organizací, sportovních oddílů, fittness i wellness centrer,  které umožňují našim studentům získávání kvalitních praktických dovedností. Za všechny zde můžeme jmenovat např. Pražský mezinárodní maraton, Nike, AC Sparta Praha, SK Slavia Praha, Squash Pro6, DDM Praha 9, I ´m Fit. 

ODKAZY A KONTAKTY

Běžecký závod Palestra Kbelská 10, který organizují studenti 1. a 2. ročníku

Diagnostické centrum Palestra, jeho činnost zajišťují studenti 3. ročníku

Kontakt

ATVS Palestra VOŠ s.r.o.

hedrlin@palestra.cz

Slovačíkova 400/1
Praha 9
19700

286852080

Vyhledávání

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode