Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Klíčová aktivita č. 2 -  e-learningové studijní opory

         Obsahem této klíčové aktivity je zpracování a tvorba e-learningových studijních podpor, které budou využívány pro podporu teoretické výuky studentů a budou také součástí hodnocení výuky.

        Budou vytvořeny  e-learningové kurzy zaměřené na podporu teoretické výuky, které budou doplňovat jak nově zpracovaná skripta Odborná praxe, tak i skripta Management a Marketing v odborné teoretické přípravě.

        Jednotlivé kurzy budou využitelné buď jako samostatný výukový materiál nebo jako doplněk k probíhající teoretické výuce. Při organizaci sportovních akcí pak e-kurzy budou sloužit jako podpora při jejich přípravě.

        Zároveň budou vytvořeny i e-learningové testy, které budou určeny pro zhodnocení znalostí jednotlivých tematických celků předmětu Odborná praxe. Jejich obsah bude vycházet z učebního plánu, skript Odborná praxe a zpracovaných výukových e-kurzů.

        Součástí klíčové aktivity bude i potřebná úprava informačního systému ISVOŠ, který má zabudován modul pro LMS řízení e-learningových kurzů, tak aby zde studenti mohli využívat zápisů do formulářů, hodnocení předepsaných i vlastních akcí a vytvářet si vlastní elektronické portfolio dokumentů, které bude dokladovat jejich dovednosti.

        Zároveň také dojde k proškolení všech členů projektového týmu, tedy včetně odborných konzultantů a lektorů v oblasti používání e-learningového prostředí LMS ISVOŠ a tvorby e-learningových studijních podpor.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode