Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Klíčová aktivita č. 5 - Síť poskytovatelů odborné praxe

             Cílem této klíčové aktivity je vytvoření partnerské sítě poskytovatelů odborné praxe, kteří budou zajišťovat prostor pro realizaci praktických aktivit studentů. Největší důraz bude pochopitelně kladen na ty partnery, kteří budou zajišťovat souvislé odborné praxe pro studenty třetího ročníku, ale chceme zároveň získávat i stálé partnery pro zajištění náslechů, hospitací a realizaci akcí pro studenty v prvním a druhém ročníku.

            S každým, kdo bude zařazen do této sítě, bude sepsána partnerská smlouva, která bude vymezovat dohodnutou formu a obsah spolupráce při zajišťování odborné praxe studentů a zároveň i kriteria hodnocení práce studenta při vykonávání a zajišťování odborné praxe

            Síť budeme budovat ve spolupráci s našimi současnými partnery, vzhledem k předpokládanému počtu studentů v jednotlivých ročnících (30 – 35), chceme dosáhnout počtu minimálně 25 smluvně vázaných partnerů pro aktivity zařazené do odborných praxí.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode