Manažerská literatura

15.05.2011 22:04

Dalším nákupem odborné literatury bylo pořízení řady titulů s manažerskou tématikou, určené jak studentům, tak i pedagogům jako podpora přípravy akcí i jako zdrojová literatura při tvorbě studijních publikací.

 

Titul / nakladatelství Autor Anotace

Obchodní a manažerská prezentace

Grada 2009

 Aleš Kabátek, Olga Lošťáková Prezentace, zásady správně připravené przentace, prezentační dovednosti, práce s hlasem, rétorika, zvládání nesouhlasu a obtížných situací

Time management - staňte se pánem svého času

Grada 2008

Beatris Uhlig Rozvržení času, pracovní čas a odpočinek, efektivní organizace práce, zloději času

Projektový management pro praxi

Grada 2009

Stephen Barker

Rob Cole

Plánování projektu, řízení rizik, realzace projektu, řázení zdrojl, projektové týmy a jejich řízení

Vzdělávání dospělých

Grada 2010

Jiří Plamínek

Formy vzdělávání, charakteristiku hlavních zájmových skupin, metodiku zvládání potíží,

jež mohou při vzdělávání nastat, či informace o současném stavu vzdělávání

Marketing služeb - efektivně a moderně

Grada 2008

Miroslava Vaštíková Služby, marketingový přístup ke službám, produkty a ceny ve službách, řízení kvality, marketing NNO

Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy

Grada 2007

Martina Blažková Vize, poslání, marketingové strategie a plánování, kontrola v marketingu, analytické metody v marketingu

Moderní marketingová komunikace

Grada 2008

Jana Přikrylová, Hana Jahodová  Marketingová komunikace, reklama, podpora prodeje, sponzoring, public relation, veletrhy, komunikace na internetu

EKG stručně, jasně, přehledně

Grada 2005

John R. Hampton Úvod do EKG pro studenty pro pochopení diagnostiky EKG, na Palestře určeno pro studenty pracující v Diagnostickém centru

Manažerská psychologie

Grada 2007

Milan Mikuláštík Osobní rozvoj, sebepoznání, zvládání konfliktů, práce s lidmi, řízení, rozhodování a motivování lidí

Jak vést svůj tým

Grada 2008

František Bělohlávek Výběr lidí do týmu, řízení týmové práce, vlastnosti vedoucího týmu, jak efektivně řídit tým

Jak motivovat svůj tým

Grada 2009

Patrick Forsyth Motivační proces, motivační faktory, komunikace, delegování, odměňování

Výběr pracovníků do týmu

Grada 2007

Luděk Vajner Výběr, pracovníků, identifikacedovedností a způsobilostí, pohovory a výběrová řízení, integrace pracovníků do týmů

Trénink úspěšné komunikace

Grada 2010

Christine Scharlau Komuniační překážky,cílené řízené rozhovory, pracovní rozhovory v týmech a skupinách, vedení obtížných rozhovorů

Komunikační a obchodní dovednosti manažera

Grada 2010

Vladimíra Khelerová Komunikační dovednosti manažera a obchodníka, vyjednávání a řešení konfliktů, obchodní a sponzorská jednání

Umění dialogu

Grada 2011

Alena Špačková Komunikace, techniky pozitivní komunikace,komunikační strategie,syndrom vyhoření

Kontakt

ATVS Palestra VOŠ s.r.o.

hedrlin@palestra.cz

Slovačíkova 400/1
Praha 9
19700

286852080

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode